Cetak

Geran Penyelidikan

Ditulis oleh Amar.

  1. Syed Hadzrullathfi Syed Omar. Kefahaman Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Terengganu Terhadap Ajaran Syiah. Geran Dalaman Universiti. (Leader) Dr. Mohd Safri Bin Ali . (Member) 1]Mohd Faizul Bin Azmi [2]Muhammad Rashidi Bin Haji Wahab [3]Dr. Razali Bin Musa [4]Prof. Madya Dr. Syed Hadzrullathfi Bin Syed Omar [5]Dr. Wan Hishamudin Bin Wan Jusoh. Grant Value RM 6,000.00.
  2. Ahmad Shukri Yazid. Developing National Disaster Risk Reduction (Drr) Framework On Flood Risk Management. Skim Geran Penyelidikan Fundamental - FRGS. (Leader) Ahmad Shukri Yazid . (Member) [1]Dr. Abdul Aziz Bin Abdullah [2]Fauzilah Binti Salleh [3]Prof. Madya Dr. Wan Norhayate Binti Wan Daud. Grant Value RM 70,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 31 Desember 2015.
  3. Ahmad Shukri Yazid. Developing A Framework Of Flood Insurance Scheme In Malaysia: The Case Of Flood In Kelantan. Skim Geran Penyelidikan Fundamental - FRGS. (Leader ) Prof. Madya Dr. Wan Norhayate Binti Wan Daud. (Member) 1]Dr. Fakhrul Anwar Bin Zainol [2]Fauzilah Binti Salleh [3]Prof. Dr. Ahmad Shukri B Yazid [4] Encik Ahmad Zawawi Bin Jamal (UNIRAZAK) . Grant Value RM 70,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 31 Desember 2015.
  4. Rahimah Embong. Kajian E-Book. Government (Fundamental). (Leader ) Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat. (Member) [1]Ahmad Faizol Bin Ismail [2]Dr. Norsuhaily Binti Abu Bakar [3]Dr. Rahimah Binti Embong [4]Wan Musa Bin Wan Muda [5] Dr.Wan Shaari Wan Ismail (PUTRA) [6] Prof.Madya Norudin Mansor (UITM) [7] Prof.Madya Dr. Azemi Che Hamid (UITM) [8]Prof.Madya Dr.Siti Haryati Sheikh Ali (UITM) [9]Zalinawati Abdullah (UITM) . Grant Value RM 60,000.00. Start Date 1 January 2015. Exp. Date 31 Desember 2017.
  5. Rahimah Embong. Masalah Jiwa Dari Perspektif Agama: Satu Kajian Kes Terhadap Remaja Perempuan Berisiko Di Pusat Perlindungan Wanita NGO (Raudhatus Sakinah,Kota Bharu, Kelantan). Geran Dalaman Universiti. (Leader ) Dr. Azyyati Binti Mohd Nazim. (Member) [1]Nik Nor Azeah Binti Nik Azman [2]Normila Binti Noruddin @ Che Ahmad [3]Dr. Rahimah Binti Embong [4]Ramlah Binti Mat Ali [5]Prof. Madya Dr. Norizan Binti Abdul Ghani [6]Dr. Norsuhaily Binti Abu Bakar . Grant Value RM 5,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 31 March 2016.
  6. Rahimah Embong. Model Dialog Peradaban Dalam Kerangka Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi Untuk Menangani Isu Kemanusiaan Sejagat. Geran Dalaman Universiti. (Leader ) Dr. Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad. (Member) [1]Dr. Ahmad Bazli Bin Shafie [2]Dr. Daud Bin Ismail [3]Dr. Rahimah Binti Embong [4]Prof. Madya Dr. Mohd Afandi Bin Salleh [5] Prof. Madya Dr. Fadzli Adam . Grant Value RM 5,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 30 September 2016.
  7. Rahimah Embong. Penggunaan Buku Daftar Kosa Kata Bagi Meningkatkan Kemahiran Penulisan Bahasa Arb Standard Dalam Kalangan Pelajar Jurusan Pengajian Islam Di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Geran Dalaman Universiti. (Leader ) Dr. Muhamad Zaid Bin Ismail. (Member) [1]Raja Hazirah Binti Raja Sulaiman [2]Nik Murshidah Binti Nik Din [3]Dr. Nashaat Abdelaziz Abdelqader Baioumy [4]Noor Anida Binti Awang [5]Dr. Rahimah Binti Embong. Grant Value RM 5,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 30 September 2016.
  8. Najihah Abdul Wahid. Pembangunan Modal Insan Imam Al-Shafi'i R.H.M DalamDiwan Al-Shafi'i. Geran Dalaman Universiti. (Leader ) Dr. Najihah Binti Abdul Wahid. (Member [1]Dr. Anas Bin Mohd Yunus [2]Dr. Norsuhaily Binti Abu Bakar. Grant Value RM 5,000.00. Start Date 1 April 2015. Exp. Date 31 March 2016.