• Penerbitan
  • BAB DALAM BUKU
  • Penerbitan Bab Dalam Buku

Penerbitan Bab Dalam Buku

PENERBITAN BAB DALAM BUKU

1. Ahmad Azrin Adnan (2013). Penentu Pemilihan Institusi Perbankan Islam: Realiti Muslim di Terengganu. Dlm. Mohd Yahya Mohd Ariffin, Mariani Md Nor & Khairunneezam Mohd Noor (Eds.), Transformasi Pemikiran Sarwajagat (ms. 2-44), Kuala Lumpur: Yayasan Nurul Yaqeen. [ISBN: 978-967-12019-0-9]