• Profil
  • Visi, Misi & Matlamat

Visi, Misi & Matlamat


Visi
Menjadi pemangkin dalam penyelidikan berteraskan peradaban Islam yang memacu kepada penerokaan dan pengembangan ilmu peradaban Islam bertaraf antarabangsa yang dapat membangunkan masyarakat Islam.
 
Misi
Menyediakan program akademik dan kegiatan penyelidikan yang melahirkan siswazah dan tokoh pemikir yang berupaya menjadi sumber sinergi bagi pemantapan serta pengembangan produk dan ilmu peradaban Islam.
 
Matlamat
INSPIRE bertekad untuk menjadi sebuah institut penyelidikan ke atas produk serta pengembangan ilmu peradaban Islam di peringkat antarabangsa secara sistematis dan terpusat di UniSZA. Ia akan menjadi pusat wacana dan rujukan keilmuan berkaitan dengan peradaban Islam khususnya peradaban Islam alam Melayu.