Cetak

BIDANG PENGAJIAN

Ditulis oleh Amar.

Sarjana & Doktor Falsafah

1. Al-Quran dan Al-Sunnah

 • Pengajian Hadith
 • Sains Hadith
 • Takhrij dan Bibliografi Hadith
 • Pengajian Al-Quran

2. Pendidikan

 • Pendidikan Islam

3. Shariah

 • Siasah dan pentadbiran Islam

4. Sejarah Islam

 • Pengajian Manuskrip

5. Pengajian Islam

 • Ketamadunan Islam
 • Kesusasteraan Islam

6. Usuluddin

 • Pemikiran Islam Dan Ideologi Kontemporari

7. Kewangan dan Perbankan

 • Kewangan/Perbankan Islam
 • Perancangan kewangan dan pengurusan kekayaan Islam

8. Pengurusan

 • Tingkah Laku/Gelagat Pengguna Islam
 • Keusahawanan Islam
 • Pengurusan Strategik
 • Pengurusan Perniagaan Islam

9. Pengurusan Risiko

 • ERM
 • Insuran
 • Takaful
 • Pengurusan Risiko Islam

10. Ekonomi

 • Ekonomi Islam
 • Sumber-sumber Ekonomi