Terma Rujukan Bidang Pengkhususan

Ekonomi Islam

  1. Merangka, menawar, melaksana dan memantau program akademik termasuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang ekonomi Islam
  2. Melahirkan graduan yang mampu mentadbir ekonomi sumber, pengurusan wakaf, pengurusan zakat, takaful, pengurusan risiko, keusahawanan Islam dan pengurusan perniagaan Islam
  3. Melahirkan graduan yang berupaya menjadi sumber sinergi bagi pemantapan serta pengembangan ekonomi umat Islam

Kewangan Islam

  1. Merangka, menawar, melaksana dan memantau program akademik termasuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang kewangan Islam
  2. Melahirkan graduan yang mampu mentadbir produk kewangan Islam, pengurusan risiko, takaful, pelaburan Islam dan pengurusan harta Islam
  3. Melahirkan graduan yang berupaya menjadi sumber sinergi bagi pemantapan serta pengembangan sistem kewangan Islam

Tamadun Islam

  1. Merangka, menawar, melaksana dan memantau program akademik termasuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang ekonomi Islam
  2. Melahirkan graduan yang mampu melahirkan idea-idea baru secara multi-diciplinary di samping mengaplikasikannya dalam penyelidikan dan penyelesaian masalah ummah secara berterusan dengan jelas, sistematik, bertanggungjawab dan beretika
  3. Melahirkan graduan yang berupaya menjadi sumber sinergi bagi pemantapan serta pengembangan peradaban Islam