Cetak

Program Sarjana & PhD INSPIRE

Ditulis oleh Nasrul.

INSPIRE menawarkan program Sarjana & PhD (mod penyelidikan) dalam bidang-bidang berikut:

Al- Quran dan Al-Sunnah:

 • Pengajian Hadith
 • Ulum Hadith
 • Takhrij Hadith
 • Pengajian Al-Quran

Pendidikan:

 • Pendidikan Islam

Syariah:

 • Politik dan Pentadbiran Islam

Sejarah Islam:

 • Pengajian Manuskrip

Pengajian Islam:

 • Tamadun Islam
 • Sastera Islam

Usuluddin:

 • Pemikiran Islam & Ideologi Kontemporari

Kewangan dan Perbankan:

 • Kewangan Islam/Perbankan
 • Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan Islam

Pengurusan:

 • Keusahawanan Islam
 • Pengurusan Strategik
 • Pengurusan Perniagaan Islam

Risiko:

 • ERM
 • Insurans
 • Takaful
 • Pengurusan Risiko

Ekonomi:

 • Ekonomi Islam
 • Sumber Ekonomi