• Akademik
 • PASCA SISWAZAH
 • Program Sarjana & PhD INSPIRE

INSPIRE menawarkan program Sarjana & PhD (mod penyelidikan) dalam bidang-bidang berikut:

PENGAJIAN BAHASA ARAB - FBK

Master & PhD

(NEC: 224 - Other Language)

 • Kajian Retorika
 • Kajian Analisis Puisi Arab
 • Pemikiran Dalam Sastera Arab
 • Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab
 • Perbandingan Kesusasteraan Arab

 

PENDIDIKAN - FKI

Master

(NEC: 140 - Teacher Training and Education Science [Broad Programme])

 • Pendidikan Kreatif dan Inovatif
 • Pendidikan Khas
 • Pendidikan Alam Melayu
 • Pendidikan Perguruan Malaysia
 • Pendidikan Islam Nusantara

 

AGAMA - FKI

Master & PhD

(NEC: 221)

 Syariah:

 • Maqasid Syariah & Kesejahteraan Hidup
 • Institusi Governan Islam
 • Pemikiran Perundangan Islam
 • Fatwa & Isu Fiqh Kontemporari

Usuluddin:

 • Kajian Devian
 • Aliran Pemikiran Alam Melayu
 • Kajian Futuristik Islam

Al-Quran dan Al-Sunnah:

 • Eskatalogi Islam
 • Kajian Tafsir dan Hadith Alam Melayu

Dakwah:

 • Dakwah Propaganda & Media
 • Institusi & Gerakan Dakwah

Pengajian Islam:

 • Persuratan Melayu

 

SAINS SOSIAL DAN TINGKAH LAKU - FSSG

Master & PhD

(NEC: 310 - Social and Behavioral Science [Broad Programme])

 • Antropologi Alam Melayu