PROJEK PENDIGITALAN MANUSKRIP : INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK DAN KETAMADUNAN MELAYU ISLAM (INSPIRE) UniSZA

 
 
Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam (INSPIRE) merupakan Centre of Excellent (CoE) di UniSZA yang memfokuskan kepada ketamadunan dan peradaban Melayu Islam. UniSZA melalui INSPIRE telah diberi mandat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan Projek Pendigitalan Manuskrip. Projek ini antara lainnya bertujuan untuk mendigitalkan manuskrip melayu dan islam yang merupakan khazanah berharga negara yang berada di seluruh dunia agar dapat dijejaki serta dibawa pulang dengan cara mendigitalkannya dari diancam kemusnahan dan kepupusan.
Jom sama-sama kita ikuti kupasan pakar UniSZA kali ini, Prof. Madya. TS. DR. Dr. Fatma Susilawati Mohamad, Timbalan Pengarah INSPIRE, yang berkongsi mengenai Projek Pendigitalan Manuskrip ini.
Laporan oleh Pusat Komunikasi Korporat & Pengurusan Perhubungan (CCoRM) 2023
---------------------------------------------------
 
 
 
The Manuscript Digitization Project at the Institute of Research on Malay Islamic Civilization and Products (INSPIRE), UniSZA.
The Institute of Research on Malay Islamic Civilization and Products (INSPIRE) is a Center of Excellence (CoE) at UniSZA that focuses on Malay Islamic civilization and heritage. UniSZA, through INSPIRE, has been entrusted by the Ministry of Education Malaysia to carry out the Manuscript Digitization Project. Among its objectives, this project aims to digitize Malay and Islamic manuscripts, which are valuable national treasures scattered throughout the world, in order to trace and bring them back by digitally preserving them from extincton.
Let's join our expert from UniSZA, Associate Professor, Dr. Fatma Susilawati Mohamad,Deputy Director INSPIRE who will be sharing about the Manuscript Digitization Project.
By Centre of Corporate Communication & Relations Management (CCoRM) 2023