• Penyelidikan
 • Bidang Penyelidikan
 1. Ketamadunan
 2. Kajian Manuskrip
 3. Perbandingan Kesusasteraan
 4. Kajian Zaman Pertengahan dan Kebangkitan  
 5. Falsafah dan Pemikiran
 6. Sejarah Pembangunan Manusia (Sosial/Ekonomi/Politik)
 7. Sejarah dan Budaya Kepimpinan
 8. Etnografi
 9. Etika & Moral
 10. Integrasi Ilmu Sains & Teknologi
 11. Falsafah & Pembangunan Pendidikan