KEPAKARAN KAMI

FELO PENYELIDIK user

PROF. MADYA DR. BAHARRUDIN BIN ZAINAL

KEPAKARAN
 • Arkeoastronomi
 • Astronomi Optik
 • Sejarah dan Falsafah Sains dan Teknologi
 • Ethnosains Matematik dan Pendidikan Islam
FELO PENYELIDIK user

PROF. MADYA DR. NAJIHAH BINTI ABD WAHID

KEPAKARAN
 • Pendidikan Islam
 • Peradaban Islam
 • Pengajian dan Pemikiran Islam
FELO PENYELIDIK user

PROF. MADYA DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK

KEPAKARAN
 • Fiqh Islam
 • Ekonomi Islam
 • Pengislaman Sosiologi
 • Pengajian Islam dan Syariah
 • Tadbir Urus Persekitaran
FELO PENYELIDIK user

PROF. MADYA DR. HASANULDDIN BIN MOHD

KEPAKARAN
 • Pengajian Islam
 • Perundangan Islam
 • Hukum Transaksi Islam
FELO PENYELIDIK user

DR. ENGKU IBRAHIM BIN ENGKU WOK ZIN

KEPAKARAN
 • Pengajian Islam
FELO PENYELIDIK user

DR. TENGKU FATIMAH MULIANA BINTI TENGKU MUDA

KEPAKARAN
 • Perundangan Islam
 • Hukum Keterangan Islam
 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Pentadbiran Undang-undang Islam