KEPAKARAN KAMI

PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD

PENGARAH INSPIRE
Sejarah Ketamadunan
Pengajian Islam
pengajian ummatik

PROF. MADYA TS. DR. FATMA SUSILAWATI BINTI MOHAMAD

TIMBALAN PENGRAH INSPIRE
Sains Komputer (Pengecaman Corak dan Pemprosesan Imej)

PROF. MADYA DR. BAHARRUDIN BIN ZAINAL

FELO PENYELIDIK
ARKEOASTRONOMI
ASTRONOMI OPTIK
SEJARAH DAN FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI
ETHNOSAINS MATEMATIK DAN PENDIDIKAN ISLAM

DR. HASHIM BIN JUSOH

FELO PENYELIDIK
PASARAN MODAL
PENGURUSAN RISIKO ISLAM

PROF. MADYA DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK

FELO PENYELIDIK
FIQH ISLAM
EKONOMI ISLAM
PENGISLAMAN SOSIOLOGI
PENGAJIAN ISLAM DAN SYARIAH
TADBIR URUS PERSEKITARAN

PROF. MADYA DR. HASANULDDIN BIN MOHD

FELO PENYELIDIK
PENGAJIAN ISLAM
PERUNDANGAN ISLAM
HUKUM TRANSAKSI ISLAM

DR. ENGKU IBRAHIM BIN ENGKU WOK ZIN

FELO PENYELIDIK
PENGAJIAN ISLAM

DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH

FELO PENYELIDIK
ALAM MELAYU
KAEDAH DAN IDEA SEJARAH
SEJARAH ISLAM
BUDAYA POPULAR

DR. HANIF BIN MD LATEH @ JUNID

FELO PENYELIDIK
SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA
SEJARAH MELAYU