• Kepakaran

KEPAKARAN FELO PENYELIDIK

 

 


DR BAHA

PROF. MADYA DR. BAHARRUDIN BIN ZAINAL 

KEPAKARAN;

Arkeoastronomi

Astronomi Optik

Sejarah dan Falsafah Sains dan Teknologi 

Ethnosains Matematik dan Pendidikan Islam

 

DR NAJIHAH

 

PROF. MADYA DR. NAJIHAH BINTI ABD. WAHID 

KEPAKARAN;

Pendidikan Islam

Peradaban Islam

Pengajian dan Pemikiran Islam

 

DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK

PROF. MADYA DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK

KEPAKARAN;

Fiqh Islam

Ekonomi Islam

Pengislaman Sosiologi

Tadbir Urus Persekitaran

Pengajian Islam dan Syariah

 

 

C:\Users\unisza\Downloads\DR HASAN.jpg

 

PROF. MADYA DR. HASANULDDIN BIN MOHD

 

KEPAKARAN;

Pengajian Islam

Perundangan Islam

Hukum Transaksi Islam

 

C:\Users\unisza\Downloads\DR IBRAHIM.jpg

 

DR. ENGKU IBRAHIM BIN ENGKU WOK ZIN

 

KEPAKARAN;

Pengajian Islam

 

 

C:\Users\unisza\Downloads\DR ZURITA.jpg

 

DR. ZURITA BINTI MOHD. YUSOFF

 

KEPAKARAN;

Pengajian Islam

Perundangan Islam

Undang-undang Keluarga Islam

 

 

 

C:\Users\unisza\Downloads\DR FATIMAH.jpg

 

DR. TENGKU FATIMAH MULIANA BINTI TENGKU MUDA

 

KEPAKARAN;

Perundangan Islam

Hukum Keterangan Islam

Undang-undang Keluarga Islam

Pentadbiran Undang-undang Islam